Všetky pozície

Brigádnik na údržbu záhrad

Lokalita
Bratislava okolie
Pracovný pomer
Dohoda (brigáda)
Nástup
ASAP/dohodou (pracovná doba: 8:00-18 :00)
Mzda
5,75€ brutto/hodina

Ponúkame brigádu pre dievčatá/ ženy , chlapcov/mužov v peknom prostredí záhrad.

Náplň práce

-Údržba záhrad, jarné, letné a jesenné údržby,
-strihanie okrasných stromov a živého plota, zber konárov kôry a lístia,
-výkopové práce, manipulačné práce nosenie hliny štrku,
-kosenie trávnika, trhanie buriny, čistenie pozemkov,
-starostlivosť o vyvýšené záhony.

O spoločnosti

Náš klient má skúsenosti v oblasti realizácií záhrad.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera