Všetky pozície

Electrical Engineer NPI

Lokalita
Nitra
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohoda
Mzda
FIX od 2200€/ brutto

Náplň práce

 • príprava a zavádzanie nových modelov do výroby
 • riadenie projektov NPI
 • riadenie technickej dokumentácie
 • aktívne zapájanie sa do zavádzania nových produktov do výroby
 • návrhy a editovanie zmien vo výrobnej dokumentácii
 • testovanie parametrov nových produktov
 • analýza problémov a zároveň príprava a zavádzanie opatrení na podporu hladkého chodu výroby
 • spolupráca pri návrhu výrobného procesu nových produktov
 • návrh, zavádzanie a testovanie zmien v SW a HW oblasti

Zamestnanecké výhody

- stabilný zamestnávateľ
- koncoročný bonus
- príspevok na dopravu 150€
- sociálne príspevky
- zamestnanecká doprava
- sick day
- kurzy a školenia
- vstupenky na športoviská
- životné poistenie
- náborový bonus 600€
- plnohodnotné obedy
- flexibilný pracovný čas 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • VŠ vzdelanie II.stupňa
 • komunikatívnosť
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • rozhodnosť
 • schopnosť riešiť problémy
 • odolnosť voči stresu
 • osobná zodpovednosť a flexibilita

O spoločnosti

Spoločnosť patrí medzi stabilných TOP zamestnávateľov v elektrotechnickom priemysle. 

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera