Všetky pozície

Interný právnik do developerskej spoločnosti

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
ASAP
Mzda
Od 1500€ - 2000€/ brutto

Náplň práce

- príprava interných zmlúv, analýz a pripomienkovanie zmlúv
- komunikácia so súdmi a obchodným registrom pod dohľadom externého právnika
- poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, správneho práva
- príprava rôznych druhov podaní

Zamestnanecké výhody

Práca v živom dynamickom kolektíve, široký záber oblastí pôsobenia, pravidelné odmeny, teambuildingy, možnosť vzdelávania sa a osobného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Zodpovedné pracovné nasadenie. Chuť sa učiť. Široké aplikačné a právne myslenie. Profesionálne vystupovanie.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera