Všetky pozície

Marketingový manažér

Lokalita
Žilinský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohodou
Mzda
Od 2000€

Náplň práce

Zodpovednosti:


 • Riadiť, plánovať, navrhovať, sledovať a koordinovať marketingovú stratégiu a marketingové aktivity s cieľom napĺňania obchodno-marketingovej stratégie a plánu spoločnosti.

 • Navrhovať, realizovať a vytvárať marketingové aktivity stredísk s cieľom zvyšovania počtu obchodných partnerov, hosti a maximalizácie zisku.

 • Zodpovedať za tvorbu ročného marketingového rozpočtu.

 • Reprezentovať a zastupovať strediská TMR_SK v oblastných organizáciách cestovného ruchu, na vybraných veľtrhoch, výstavách, podujatiach a workshopoch s cieľom šírenia dobrého mena spoločnosti.

 • Analyzovať štatistické ukazovatele, vyhodnocovať úspešnosť marketingových aktivít, realizovať prieskumy trhu a analýzy konkurenčného prostredia a spotrebiteľských trendov.

 • Navrhovať, realizovať, evidovať a kontrolovať tvorbu a distribúciu prevádzkového marketingu, propagačných materiálov a reklamných a multimediálnych nosičov zamestnávateľa s cieľom zvýšenia návštevnosti.

 • Aktívne rozvíjať digitálne kanály a nové riešenia digitálnej komunikácie - interne a externe.

 • Analyzovať aktivity konkurencie na Slovensku.

 • Navrhovať, realizovať a vyhodnocovať aktivity v OOCR s cieľom podpory regionálneho cestovného ruchu.

 • Viesť pracovný tím a zodpovedať za organizovanie a riadenie ľudských zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi.

 • Plniť ďalšie úlohy, ktorými Vás poverí nadriadený.

Výhody


 • Práca v stabilnej a úspešnej spoločnosti v mladom dynamickom kolektíve

 • Rozsiahly sociálny program a zamestnanecké benefity 

 • Možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja, sebarealizáciu

 • Teambuildingy

 • Skvelá firemná kultúra

O spoločnosti

Spoločnosť patriaca k lídrom v prevádzkovaní stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej Európe.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera