Všetky pozície

Obchodný manažér pre SR a zahraničný trh

Lokalita
Slovenská republika
Pracovný pomer
Plný úväzok,Samostatne zárobková činnosť
Nástup
ASAP
Mzda
od 2000€/ Brutto/ FIX - vý...

Do zabehnutej potravinárskej spoločnosti hľadáme samostatného obchodného manažéra pre FMCG trh.

Náplň práce

- Tvorba obchodnej stratégie
- Rozvoj vzťahov v obchodných reťazcoch
- Tvorba nových akvizícií
- Report
- Spolupráca s nákupcami
- Spolupráca s výrobou pri vývoji nových produktov

Zamestnanecké výhody

- Práca v stabilnej spoločnosti
- Flexibilný pracovný čas
- Služobný automobil aj na súkromné účely
- Motivujúce platové ohodnotenie
- Možnosť kariérneho a osobného rozvoja
- Rôzne finančné a nefinančné benefity

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Prax s FMCG trhom
- Jazykové znalosti na úrovni B2
- Aktívny vodič

O spoločnosti

Sme personálno-konzultačná spoločnosť s medzinárodným pôsobením. Našim cieľom je prichádzať s komplexnými riešeniami v oblasti ľudských zdrojov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť klienta s prihliadaním na potreby zamestnancov. Sme špecialisti v oblasti personálneho lízingu, náboru zamestnancov, HR poradenstva, outsourcingu služieb a vzdelávania.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera