Všetky pozície

Projektový manažér v oblasti ľudských zdrojov

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohodou
Mzda
1 200 EUR/mesiac + pohybli...

Hľadá sa Projektový manažér do divízie Exchange, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním pracovnej sily zo zahraničia!!! Zodpovednosť a kompletné vedenie pridelených projektov divízie EXCHANGE!!

Náplň práce

  • pravidelný reporting na základe nastavených procesov, požiadaviek vedenia spoločnosti pre klientov divízie EXCHANGE (ďalej len divízie)
  • plnenie stanovených obchodných plánov pridelených projektov divízie
  • príprava prezentačných materiálov a obchodných ponúk pridelených projektov divízie
  • vedenie obchodných rokovaní pridelených projektov divízie
  • vedenie a realizácia pridelených projektov divízie
  • celková zodpovednosť za komplexné vedenie administratívnej agendy pridelených realizovaných projektov divízie v spolupráci s externými dodávateľmi na základe platnej legislatívy
  • organizačné zabezpečenie a následne dohľad a kontrola nad organizačným zabezpečením odborných služieb pridelených projektov divízie

O spoločnosti

V HRQ ponúkame komplexné riešenia venujúce sa personálno-konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera