Všetky pozície

Projektový manažér

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohodou
Mzda
1 800 EUR/mesiac + pohybli...

Máte skúsenosti s finančným plánovaním? Viete ako efektívne riadiť a kontrolovať finančné toky projektu? Ak viete ako zvládnuť manažment stavieb, prípadne Ste pracovali pre developerskú spoločnosť na podobnej pozícii, Ste náš človek!!!

Náplň práce

  • spracovanie východiskových údajov projektu do logického celku, projekcie nákladov a výnosov
  • plánovanie vynakladania investičných výdavkov počas rokov výstavby projektu
  • plánovanie budúcich výnosov a následná komparácia s nákladmi a rentabilita projektov
  • zapracovanie časovej súvislosti s plánovaním a v rámci stavby/projektov
  • aktualizácia finančných plánov v súvislosti so zmenami projektov
  • zapracovanie zmien v tabuľkách a vo finančných výkazoch
  • posudzovanie skutočnej realizácie projektu na základe plánovaných finančných tokov
  • posudzovanie splnenia jednotlivých ukazovateľov a fáz projektov
  • posudzovanie plnenia hodnôt a podmienok určených bankou (v prípade externého financovania)

O spoločnosti

Náš klient – mladá rozvíjajúca sa developerská spoločnosť .

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera