Všetky pozície

Revízny technik VTZ elektrických

Lokalita
Celé SVK
Pracovný pomer
Plný úväzok,Samostatne zárobková činnosť
Nástup
Dohodou
Mzda
Od 1500 EUR Brutto/ mesiac

Hľadáme skúseného a spoľahlivého revízneho technika VTZ elektrických zariadení na plný úväzok. Úspešný kandidát bude zodpovedný za vykonávanie pravidelných kontrol a údržby elektrických systémov a zariadení, aby sa zaistila ich bezpečná a efektívna prevádzka. Kandidát by mal mať silné technické znalosti, skúsenosti s diagnostikou a riešením problémov a schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu.

Náplň práce

Informácie o pracovnej ponuke

Revízny technik VTZ elektrických

Hľadáme skúseného a spoľahlivého revízneho technika VTZ elektrických pre našu rastúcu spoločnosť. Táto pozícia ponúka možnosť pracovať na rôznych projektoch a technológiách v oblasti elektrických systémov.

- Vykonávanie revízií a kontrol elektrických zariadení a systémov
- Identifikácia a riešenie technických problémov
- Spolupráca s inými technickými tímami pri implementácii a údržbe elektrických systémov
- Dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem

- Minimálne 3 roky skúseností v oblasti revízií elektrických systémov
- Certifikát o odbornej spôsobilosti v oblasti elektrických zariadení
- Schopnosť čítať a interpretovať technické výkresy a schémy
- Silné analytické a riešenie problémov
- Vynikajúce komunikačné a tímové zručnosti

- Konkurencieschopný platový balík
- Príležitosti pre profesionálny rast a rozvoj
- Práca v dynamickom a podporujúcom prostredí

Ak máte záujem o túto pozíciu a spĺňate uvedené požiadavky, pošlite nám svoj životopis. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Zamestnanecké výhody

- Sociálny program
- Služobné auto
- Notebook, mobil, tablet
- Technické a prístrojové vybavenie
- Prístup k platnej legislatíve a normám
- Zaškolovací program pre nových zamestnancov
- ďalšie motivačné odmeny

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Platné osvedčenie RT podľa §24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Manuálna zručnosť
- Komunikatívnosť
- Časová flexibilita

O spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa certifikáciou a inšpekciou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technických zariadení a štátneho dozoru nad dodržiavaním predpisov v rámci Inšpekcie práce, s bohatými skúsenosťami v daných oblastiach.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera