Všetky pozície

Revízny technik VTZ plynových a tlakových

Lokalita
Celé SVK
Pracovný pomer
Plný úväzok,Samostatne zárobková činnosť
Nástup
Dohodou
Mzda
Od 1500 EUR Brutto/ mesiac

Hľadáme skúseného a spoľahlivého revízneho technika VTZ plynových a tlakových zariadení na plný úväzok. Úspešný kandidát bude zodpovedný za vykonávanie pravidelných kontrol a revízií plynových a tlakových zariadení, aby sa zaistila ich bezpečná a efektívna prevádzka. Kandidát by mal mať silné technické znalosti, skúsenosti s diagnostikou a riešením problémov a schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu.

Náplň práce

Informácie o pracovnej ponuke

Revízny technik VTZ plynových a tlakových

Hľadáme skúseného a spoľahlivého revízneho technika VTZ plynových a tlakových. Táto pozícia vyžaduje vysokú úroveň odbornosti a presnosti.

- Vykonávanie revízií a kontrol plynových a tlakových zariadení
- Zabezpečovanie bezpečnosti a efektívnosti prevádzky zariadení
- Príprava a vypracovanie revíznych správ
- Spolupráca s inými oddeleniami pri riešení technických problémov

- Odborná kvalifikácia ako revízny technik VTZ
- Skúsenosti s prácou na podobnej pozícii
- Schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu
- Detailná znalosť bezpečnostných predpisov a noriem
- Vysoká miera zodpovednosti a spoľahlivosti

- Stabilnú a dlhodobú prácu v dynamickom prostredí
- Príležitosti na odborný rast a rozvoj
- Konkurencieschopné platové ohodnotenie

Ak máte potrebné zručnosti a skúsenosti a chcete sa stať súčasťou nášho tímu, pošlite nám svoj životopis. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Zamestnanecké výhody

- Sociálny program
- Služobné auto
- Notebook, mobil, tablet
- Technické a prístrojové vybavenie
- Prístup k platnej legislatíve a normám
- Zaškolovací program pre nových zamestnancov
- ďalšie motivačné odmeny

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Platné osvedčenie RT podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Manuálna zručnosť
- Komunikatívnosť
- Časová flexibilita

O spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa certifikáciou a inšpekciou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technických zariadení a štátneho dozoru nad dodržiavaním predpisov v rámci Inšpekcie práce, s bohatými skúsenosťami v daných oblastiach.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera