Všetky pozície

Rovnač

Lokalita
Liptovský Mikuláš
Pracovný pomer
Plný úväzok,Samostatne zárobková činnosť
Nástup
Dohodou
Mzda
850 - 1 000 EUR/mesiac Nás...

Náplň práce

Hľadáme šikovného pracovníka na pálenie a ručné rovnanie oceľových plechov, obsluhu VZV a žeriava. 
Pracovná doba 6:30 - 15:00 hod.

Výhody

 • Mesačný bonus do výšky 150,- Eur
  - rizikový príplatok
  - príspevok do 3.piliera
  - náborový bonus vo výške 250,- Eur
  - validácia platov raz ročne
  - odmeny za inovačné návrhy
  - príspevok pri životnom jubileu
  - 1 deň navyše plateného voľna nad rámec Zákonníka práce
  - stravné lístky v sume 5,10 Eur
  - možnosť práce na živnosť

O spoločnosti

Prosperujúci strojársky podnik s dlhoročnou tredíciou.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera