Všetky pozície

Shift leader/ Vedúci zmeny

Lokalita
Kostolné Kračany
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohodou
Mzda
Od 1500 EUR (brutto)

Do logistického centra hľadáme zodpovedného zamestnanca na pozíciu Shift Leader, ktorý bude manažovať a zodpovedať za pridelenú zmenu v sklade.

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• Manažment a zodpovednosť za pridelenú zmenu v sklade, kontrola a dohľad nad dodržiavaním
správnosti jednotlivých činností na pridelenom úseku, stanovenie denných cieľov a kontrola ich
plnenia
• Monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnosti tímu a zabezpečenie dosahovania požadovaných
KPI a ich neustála optimalizácia. Denný, týždenný a mesačný reporting výsledkov pridelenej
zmeny.
• Poskytovanie informácií, spätnú väzbu a stanovisko k hodnoteniu podriadených zamestnancov.
• Plánovanie dovoleniek, sledovanie dochádzky podriadenych
• Zaškolenie a podpora pri onboardingu nových zamestnancov v spolupráci s tréningovým
oddelením.
• Spolupráca pri plánovaní zmien a počtu pracovníkov.
• Zodpovednosť za dodržiavanie BOZP a všetkých interných pravidiel zamestnancami zmeny.
Kontrola dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku.
• Spoluvytváranie pracovných postupov a ich optimalizácia. Monitorovanie súladu noriem a
štandardov v procesoch.
• Aktívna účasť na prebiehajúcich projektoch a ich implementácia v praxi.

Požiadavky zamestatnia

Vzdelanie v odbore:
Logistika

Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk B2
Anglický jazyk B1
Maďarský jazyk B1

Ostatné znalosti:
Microsoft Office – Pokročilý
Vedenie tímu – Pokročilý
Komunikačné schopnosti - Pokročilý
Excel - Pokročil

Výhody

Firemné benefity:

Výkonostný bonus až do výšky 150 EUR
Zabezpečená bezplatnná autobusová doprava v okruhu cca 100 obcí
Výhodné možnosti stravovania
+10EUR kredit na karte do stravovacích  automatov

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera