Všetky pozície

Spracovateľ dokumentácie EIA

Lokalita
Banská Bystrica / Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
ASAP
Mzda
Od 1 400 EUR/mesiac

Náplň práce


  • Príprava a spracovanie dokumentácie EIA / SEA

  • Komplexné zabezpečenie procesu

  • Koordinácia subdodávateľov

  • Komunikácia s klientom a dotknutými orgánmi a/ alebo inštitúciami

  • Účasť na pracovných stretnutiach

  • Práca v teréne

Výhody


  • Flexibilná pracovná doba

  • v prípade pozitívnych hosp. výsledkov spoločnosti 13. plat 

  • homeoffice

  • práca v teréne

O spoločnosti

Slovenská spoločnosť so zameraním na geologické práce, prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a poskytovanie komplexných environmentálnych služieb.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera