Všetky pozície

Správca údržby výrobných liniek

Lokalita
Nitra
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohoda
Mzda
FIX od 2200€/ brutto

Náplň práce

 • správa a údržba výrobných liniek a strojov Coating, Underfill a Router procesu
 • Tvorba, odladenie a optimalizácia programov pre stroje Coating, Underfill a Router procesu
 • zabezpečenie kontinuálnej výroby technológie
 • inštalácia výrobnej technológie a následné uvedenie do prevádzky
 • príprava plánov údržby ( preventívnej, prediktívnej atď…) , revízií a certifikácií výrobných zariadení
 • podpora zavádzania nových modelov do výroby
 • zlepšovanie výrobných procesov
 • sledovanie kvality a aplikácia protiopatrení na vzniknuté kvalitové defekty
 • aplikácia automotive normy IATF 16949 do procesu výroby dosiek plošných spojov
 • príprava operačných štandardov a vedenie technickej skupiny pre Coating, Underfill a Router proces
 • reportovanie dosiahnutých výsledkov, problémov a protiopatrení
 • zabezpečenie skladového hospodárstva náhradných dielov pre výrobnú technológiu
 • príprava dát pre tvorbu rozpočtu oddelenia

Zamestnanecké výhody

- stabilný zamestnávateľ
- koncoročný bonus
- príspevok na dopravu 150€
- sociálne príspevky
- zamestnanecká doprava
- sick day
- kurzy a školenia
- vstupenky na športoviská
- životné poistenie
- náborový bonus 600€
- plnohodnotné obedy
- flexibilný pracovný čas 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosť s SMT technológiou
 • Aj na komunikatívnej úrovni
 • MS Office na pokročilej úrovni
 • elektrotechnické vzdelanie - Elektro.vyhláška § 22

O spoločnosti

Spoločnosť patrí medzi stabilných TOP zamestnávateľov v elektrotechnickom priemysle. 

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera