Všetky pozície

Manažér F&B

Lokalita
Šamorín
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohoda
Mzda
1450

Náplň práce

Každá dobrá prevádzka potrebuje dobrého manažéra, ktorý sa nebojí výziev, je spoločenský, dokáže zorganizovať seba a druhých a nájsť čo najvhodnejšie riešenie vzniknutých situácií.  

Na našich hosťoch a zamestnancoch nám záleží, naši klienti sa k nám pravidelne vracajú nielen kvôli samotnej prevádzke, ale aj kvôli personálu, ktorý je zrkadlom nášho športového strediska.  

Čo Vás bude čakať:

 • koordinovať a riadiť práce na zverených gastro prevádzkach v areály
 • riešiť každodenné operatívne záležitosti vrámci manažmentu
 • organizovať dochádzku
 • manažovať porady
 • inventúry nás určite nebudú míňať
 • práca s pokladňou a hotovosťou bude každodenný chlieb
 • riešenie zákazníckych dotazov, podnetov, aktívne hľadanie riešenia
 • motivovať a vytvárať dobrú atmosféru
 • organizovať porady
 • krátky/ dlhý týždeň

Zamestnanecké výhody

 • Produkty a služby, ktoré poskytuje športový rezort
 • Skvelý mladý kolektív v príjemnom a modernom športovom prostredí
 • Budeš súčasťou veľkých športových podujatí
 • Všetko Ťa naučíme
 • Budeš súčasťou silnej značky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Samostatnosť a zodpovednosť
- Komunikatívnosť a spoločenské naladenie
- Flexibilita (práca na zmeny).

O spoločnosti

Sme personálno-konzultačná spoločnosť s medzinárodným pôsobením. Našim cieľom je prichádzať s komplexnými riešeniami v oblasti ľudských zdrojov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť klienta s prihliadaním na potreby zamestnancov. Sme špecialisti v oblasti personálneho lízingu, náboru zamestnancov, HR poradenstva, outsourcingu služieb a vzdelávania.

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera