Všetky pozície

Team Leader/ Vedúci skupiny

Lokalita
Kostolné Kračany
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Dohodou
Mzda
Od 1400 EUR (brutto)

Do logistického centra hľadáme tímového zamestnanca na pozíciu Team leader, ktorý má skúsenosti s riadením skupiny pozostávajúcej z cca 30-45 zamestnancov. Pracovný čas sa rozdeľuje na dve zmeny. Ranná (5:45-14:00) a poobedná (14:00-22:15).

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• Orientácia na dosiahnutie denných cieľov.
• Kontrola dochádzky a zaradenia tímu podľa požiadaviek vedúceho zmeny.
• Znalosť, dodržiavanie, kontrola kľúčových indikátorov výkonnosti.
• Navrhovanie optimalizácie pracovných procesov a úloh.
• Udržiavanie dobrých vzťahov, zabezpečenie dodržiavania hodnôt spoločnosti.
• Prijímanie a školenie nových členov tímu.
• Monitorovanie dodržiavania noriem v procesoch.
• Zavádzanie dobrej pracovnej kultúry a budovanie tímu.
• Zodpovednosť za dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných pokynov.
• Zodpovednosť za hodnotenie podriadených zamestnancov.
• Spolupráca s ostatnými oddeleniami.
• Kontrola čistoty a poriadku na pracovisku.

Požiadavky zamestatnia

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk B1
Slovenský jazyk B2

Ostatné znalosti:

Microsoft Office – Pokročilý
Vedenie tímu - Mierne pokročilý
Komunikačné schopnosti - Mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

• Ukončené stredoškolské vzdelanie
• Minimálne 4 roky praxe na podobnej pracovnej
pozícii – predošlá skúsenosť s vedením ľudí
• Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• Schopnosť zdieĺať informácie, orientácia na
výsledok
• Analytické myslenie, samostatnosť, flexibilita a
schopnosť pohotovo reagovať na vzniknuté situácie
• Počítačové zručnosti na pokročilej úrovni /MS Excel, Word, Power Point/

Výhody

Firemné benefity:

Výkonostný bonus až do výšky 150 EUR
Zabezpečená bezplatnná autobusová doprava v okruhu cca 100 obcí
Výhodné možnosti stravovania
+10EUR kredit na karte do stravovacích  automatov

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera