Všetky pozície

Technik prevádzky elektrických staníc so skvelými benefitmi

Lokalita
trnava, Piešťany, Hlohovec
Pracovný pomer
Plný úväzok
Nástup
Mzda
1700€

Do zabehnutého tímu hľadáme kolegu so skúsenosťami v oblasti údržby a opráv zariadení elektrických staníc.

Náplň práce

  • Zabezpečenie kvality dodávky elektrickej energie
  • Údržba, riešenie porúch a výkon kontrol elektrických staníc
  • Manipulácia na VVN a VN zariadeniach
  • Obsluha zariadení súvisiacich s prevádzkou elektrických staníc

Mzda: priemerná mzda je 1700€ + 140€ stravné + náborový príspevok je 1200€

Zamestnanecké výhody

- pracovný fond 37,5 hod./ týždeň
- silný rodinný a sociálny benefitný systém
- finančné príspevky a rôzne odmeny
- 5 dní dovolenky nad rámec zákona
- zľavy u vybraných dodávateľov a v službách
- nadštandardná lekárska starostlivosť

O spoločnosti

Sme personálno-konzultačná spoločnosť s medzinárodným pôsobením. Našim cieľom je prichádzať s komplexnými riešeniami v oblasti ľudských zdrojov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť klienta s prihliadaním na potreby zamestnancov. Sme špecialisti v oblasti personálneho lízingu, náboru zamestnancov, HR poradenstva, outsourcingu služieb a vzdelávania.

Ďalšie informácie

Vyhláška 508/2009, § 22 alebo § 23

Znalosť elektrických zariadení (staníc)

Reagovať na ponuku

Vyplňte formulár

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Čo bude následovať?

Telefonický rozhovor

Aby sme lepšie spoznali vaše očakávania 
a schopnosti.

Pozveme vás na pohovor

Pozveme vás na osobný pohovor do jednej z našich pobočiek, prípadne dohodneme online stretnutie.

Priebežná komunikácia

Budeme s vami komunikovať ohľadom pracovnej ponuky.

Nástup do práce

Nastúpite do novej práce.

Kontakt na recruitera