Všetky služby

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže.

Divízia SERVICES pre klientov zabezpečuje vysokošpecializované činnosti v personálnych a mzdových otázkach a poskytuje činnosť externej personálnej a mzdovej účtovnej kancelárie.

Našim klientom poskytujeme

  • vedenie mzdovej agendy
  • mesačné spracovanie miezd
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • ročné zúčtovanie miezd
  • zákonom predpísané hlásenia súvisiace so spracovaním miezd
  • vypracovanie ročného zúčtovania daní pre zamestnancov
  • ročné zúčtovanie zrážkovej dane a dane zo závislej činnosti

Ďalej ponúkame

  • Personálne audity
  • Prieskum trhu a spokojnosti zamestnancov
  • Školenia a tréningy

Výsledkom divízie Services je nezávislé posúdenie prostredia klienta, návrh odporúčaní na úpravu a jej realizácia a výkon systematickej činnosti v oblasti personálnych a mzdových úloh.

Dalšie služby

Temporary

Dočasné pridelenie a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spoje...

Viac o službe
Recruitment

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície ...

Viac o službe
Exchange

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlen...

Viac o službe