Všetky služby

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Výber a vyhľadávanie  kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície špecialistov, nižší, stredný a top management.

Z našej strany poskytujeme klientom aj iné činnosti súvisiace priamo s výberom ako Assesment centrá a rôzne druhy testingov, ktoré zvyšujú úspešnosť kandidátov v následne uzatvorenom pracovnom pomere.

Recruitmet proces

  • Selekcia- výber vhodných uchádzačov
  • Osobný pohovor- behaviorálne  testovanie, jazykové testovanie
  • Hodnotenie uchádzača- osobnostné/ odborné zručnosti, screening referencií
  • Pohovor u klienta- príprava, organizovanie pohovorov, asistencia pri pohhovore
  • Spätná väzba- výber vyhovujúcich kandidátov, zamietnutie kandidátov
  • Nástup kandidáta- ponuka, akceptácia ponuky

Dalšie služby

Temporary

Dočasné pridelenie a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spoj...

Viac o službe
Exchange

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlen...

Viac o službe
Services

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniac...

Viac o službe