Všetky služby

Zamestnanci z tretích krajín

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlenských krajín EÚ ako sú Vietnam, Ukrajina, India.

Proces dovozu pracovnej sily zahŕňa

 • predvýber vhodných kandidátov – konečné slovo má klient, ktorý sa môže zúčastniť pohovorov v danej krajine odkiaľ ľudia pochádzajú,
 • nábor a výber zamestnancov robíme v spolupráci so štátnymi ( špeciálne stredné školy, univerzity ) i neštátnymi organizáciami,
 • prípravu dokumentov potrebných na podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania,
 • zabezpečenie termínov na zastupiteľských úradoch alebo priamo na cudzineckej polícii,
 • po schválení pobytu zabezpečenie dopravy priamo ku klientovi, kde sa už stáva jeho kmeňovým zamestnancom.

V priebehu  zamestnania a pobytu zamestnancov (ZC) z „tretích“ krajín zabezpečujeme

 • poradenstva pre klienta,
 • úzku spoluprácu s Cudzineckou políciou, IP, ÚPSVaR a klientom pri kontrolách ZC,
 • právne poradenstvo pre ZC (zmena ubytovania a pod.),
 • vzdelávanie a výučbu slovenského jazyka pre ZC (podľa požiadaviek klienta),
 • adaptačný proces a „cross culture“ tréning pre ZC a klienta,
 • odhlasovanie ZC pri skončení pracovného pomeru na príslušnom Oddelení cudzineckej polície SR a následný transport ZC zo Slovenska do krajiny pôvodu,
 • koordinácia a zabezpečenie tlmočenia ZC v prípade potreby.

Každý vybraný kandidát absolvuje ešte pred odchodom ku klientovi školenie. Toto školenie vieme v prípade potreby klienta ušiť na mieru.

Všetky nastavené procesy v oblasti sprostredkovania zamestnancov sú v súlade s platnou legislatívou a za podpory jednotlivých rezortov (MPSVaR, MV, MZV a EÚ) a zastupiteľských úradov SR, ktoré do nej vstupujú.

Dalšie služby

Temporary

Dočasné pridelenie a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spoje...

Viac o službe
Recruitment

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície ...

Viac o službe
Services

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniac...

Viac o službe