Všechny služby

Dočasné přidělení a outsourcing

Dočasné přidělení a outsourcing

Tato divize zbavuje klientů starosti o zaměstnance v administrativní, právní a mzdové rovině. Služba je spojena s vyhledáním vhodných zaměstnanců nebo převzetím současných zaměstnanců od klienta.

Hlavním cílem dočasného přidělení zaměstnanců je vytvoření partnerství s odborníkem v oblasti zaměstnávání a v souladu s platnou legislativou.

Každý je projekt je přizpůsoben požadavkům klienta a podmínkám u něj.

Činnosti v rámci poskytovaných služeb

  • Vyhledáváme a vybíráme vhodný personál na základě požadavků našich klientů.
  • Komplexně zastřešujeme personální činnosti – přebíráme pracovně-právní zodpovědnost, vykonáváme administrativu pracovních poměrů a závazků z nich vyplývajících.
  • Zodpovídáme za plnění povinností zaměstnavatele pro BOZP, PO, PZS a GDPR.
  • Zodpovídáme za mzdové zpracování – vypracování mezd zaměstnanců na základě odsouhlasených podkladů, úhradu povinných odvodů finančnímu úřadu, sociální správě a zdravotním pojišťovnám, zpracováváme roční vyúčtování daní zaměstnanců.
  • V případě kontrol ze strany těchto institucí jsme my kontrolovanou stranou.
  • Jsme plně zodpovědni za personální a mzdovou péči o zaměstnance – pravidelná komunikace a setkání, zabezpečujeme pro zaměstnance potvrzení, předáváme výplatní pásky, stravenky, atp.
  • Pro klienty připravujeme reportingy a statistiky na pravidelné bázi.
  • Klient za tyto komplexní služby obdrží a hradí pouze jednu fakturu.

Další služby

Recruitment

Výběr a vyhledávání kandidátů

Tato divize se specializuje na vyhledání a výběr vhodných kandidátů na různé typy pozic, od administrativních pozic, specialistů,...

Více o službě
Exchange

Zaměstnanci z třetích zemí

Tato divize působí na trhu od roku 2016 a specializuje se na dovoz kvalifikované pracovní síly z členských, ale i nečlenských zem...

Více o službě
Services

Mzdy, personalistika a poradenství

Zpracování mezd a práce s lidskými zdroji vyžadují komplexní péči a výjimečné znalosti z pohledu dodržování neustále se měnící le...

Více o službě