O nás

V HRQ vám ponúkame komplexné riešenia venujúce sa personálno-konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov.

Pomáhame klientom aj zamestnancom rásť

Prichádzame s komplexnými riešeniami zvyšujúcimi konkurencieschopnosť našich klientov s prihliadaním na potreby zamestnancov.
Naše služby
3.000+ Medziročne zamestnávaných zamestnancov.
2800+ Mesačne spracovaných miezd.
800+ Zamestnancov dodaných priamo zo zahraničia.
3 krajiny V súčasnosti pôsobíme ns Slovensku, v Česku a Poľsku.
Výhody spolupráce

Výhody spolupráce

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti HR.

  • Poskytnutie špecialistov z oblasti interného HR a personálnych agentúr.
  • Dôkladná analýza legislatívnych zmien a následný návrh implementácie ešte pred ich účinnosťou.
  • Spolupráca s MH a MPSVR pri implementácii projektov klientov v rámci investícií na Slovensku.
  • Optimalizácia nákladov na mzdové a personálne oddelenia, informačné systémy, vzdelávania, BOZP, PO, PZS a ochrany osobných údajov a prevádzkovej réžie a právnych služieb.
Robíme to zodpovedne

Robíme to zodpovedne

Sme držiteľom

  • Povolenia Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu a Agentúry dočasného zamestnávania na Slovensku č. AA/2011/41144/13290 /OPČSSZ
  • Povolenia Agentúry dočasného zamestnávania v Českej republike č. MPSV-UP/20387/12/ÚPČR/4 a Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu č. MPSV-UP/20386/12/ÚPČR/4
  • Akreditácie Ministerstvá školstva k lektorskej činnosti a Certifikát ISO 9001:2008

Sme členom

  • Združenie pre rozvoj investícií – Investment Support Association (ISA)
  • Asociácie priemyselných zväzov SR (APZ SR) a Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)