DIVÍZIA EXCHANGE

 

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom – sprostredkovaním kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských krajín EÚ, ale aj nečlenských krajín EÚ ako sú Vietnam, Ukrajina, India.

Našimi klientami sú prevažne spoločnosti automobilového a elektrotechnického priemyslu.

Dovoz pracovnej sily robíme na kľúč podľa požiadaviek, kde si klient určí akého pracovníka očakáva.

Proces dovozu pracovnej sily zahŕňa:

 • predvýber vhodných kandidátov – konečné slovo má klient, ktorý sa môže zúčastniť pohovorov v danej krajine odkiaľ ľudia pochádzajú,
 • nábor a výber zamestnancov robíme v spolupráci so štátnymi ( špeciálne stredné školy, univerzity ) i neštátnymi organizáciami,
 • prípravu dokumentov potrebných na podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania,
 • zabezpečenie termínov na zastupiteľských úradoch alebo priamo na cudzineckej polícii,
 • po schválení pobytu zabezpečenie dopravy priamo ku klientovi, kde sa už stáva jeho kmeňovým zamestnancom.

V priebehu  zamestnania a pobytu zamestnancov (ZC) z „tretích“ krajín zabezpečujeme:

 • poradenstva pre klienta,
 • úzku spoluprácu s Cudzineckou políciou, IP, ÚPSVaR a klientom pri kontrolách ZC,
 • právne poradenstvo pre ZC (zmena ubytovania a pod.),
 • vzdelávanie a výučbu slovenského jazyka pre ZC (podľa požiadaviek klienta),
 • adaptačný proces a „cross culture“ tréning pre ZC a klienta,
 • odhlasovanie ZC pri skončení pracovného pomeru na príslušnom Oddelení cudzineckej polície SR a následný transport ZC zo Slovenska do krajiny pôvodu,
 • koordinácia a zabezpečenie tlmočenia ZC v prípade potreby.

Každý vybraný kandidát absolvuje ešte pred odchodom ku klientovi školenie. Toto školenie vieme v prípade potreby klienta ušiť na mieru a jednotliví kandidáti prídu pripravení na základe jeho požiadavky. Obsahom školenia je:

 • základná jazyková príprava,
 • kultúrne a spoločenské rozdiely,
 • tímová spolupatričnosť,
 • štandardy procesov používaných u klienta.

Všetky nastavené procesy v oblasti sprostredkovania zamestnancov sú v súlade s platnou legislatívou a za podpory jednotlivých rezortov (MPSVaR, MV, MZV a EÚ) a zastupiteľských úradov SR, ktoré do nej vstupujú.