DIVÍZIA RECRUITMENT

Výber a vyhľadanie zamestnancov je základným produktom slúžiacim na vyhľadávanie vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií „white-collar“, od administratívnych miest cez pozície špecialistov až po nižší, stredný management a top management.

Našimi hlavnými nástrojmi sú

 • Selection/Prescreen – výber vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu
 • Direct search – vyhľadanie a oslovenie vhodných a voľných kandidátov na pracovnom trhu
 • Referrals – oslovenie kandidátov na priame odporúčanie
 • Headhunting – priame oslovenie pasívnych kandidátov podľa požiadaviek klienta
 • Psychometrické testovanie – Hogan, Kompetenčné modely, iné osobnostné a výkonové testy
 • Assessment centrum – skupinové pohovory, zhodnotenie rozsah schopností účastníkov
 • Onsite - tím pracovníkov, ktorí sa venujú projektom jedného klienta
 • Outplacement– individuálny prístup voči odchádzajúcim zamestnancov, kariérne poradenstvo

Činnosti v rámci Recruitmet procesu

 • nastavenie inzercie a výber inzertného kanálu na základe prieskumu pracovného trhu
 • selekcia životopisov – výber len zodpovedajúcich uchádzačov
 • prvé pohovory s kandidátom vykoná náš skúsený špecialista s použitím rôznych metód – behaviorálna metóda, testovanie kompetencií a zručností, jazykové preskúšanie
 • vyhodnotenie kandidáta – odborné a osobnostné, screening referencií
 • vypracovanie profilu kandidáta -pohovory u klienta prebehnú len s najvhodnejšími kandidátmi
 • zorganizovanie pohovorov v priestoroch klienta alebo v priestoroch HRQ
 • zabezpečenie spätnej väzby u vyhovujúcich kandidátov a zamietnutie kandidátov
 • príprava pracovnej ponuky pre úspešného kandidáta a jej akceptácia
 • spätná väzba od zamestnanca po nástupe do pracovného pomeru
 • platba za naše služby prebieha až po úspešnom obsadení pracovného miesta klienta
 • HRQ poskytuje garanciu na každého odporučeného kandidáta v rôznych lehotách podľa náročnosti pracovnej pozície a výberového procesu