Kontakt

Spoznajte naše riešenia osobne.

Máte záujem?

Dohodnite si stretnutie, alebo navštívte jednu z naších pobočiek.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, prípadne v motivačnom liste spoločnosťou  HRQ SK s. r. o. za účelom sprostredkovania zamestnania.

Svoj súhlas dávam na dobu 6 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom e-mailu zaslaním odvolania súhlasu na adresu recepcia@hrqgroup.com alebo písomnou formou zaslaním na adresu: HRQ SK s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava 821 08

Osobné údaje môžu byť poskytnuté obchodným partnerom (potencionálnym zamestnávateľom) za účelom sprostredkovania zamestnania. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.  Po uplynutí doby, na ktorú ste nám súhlas udelili, budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Navštívte nás

Bratislava

Príďte k nám, radi vás privítame v našej pobočke v Bratislave.

Svätoplukova II. 18892/2A
821 08 Bratislava
Slovensko
Navigovať

Liptovský Mikuláš

Príďte k nám, radi vás privítame v našej pobočke v Liptovskom Mikuláši!

Štúrova 6
03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Navigovať

Praha

Príďte k nám, radi vás privítame v našej pobočke v Prahe!

Náměstí I.P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha
Česká republika
Navigovať

Fakturačné údaje

Slovensko

HRQ SK s. r. o.
Svätoplukova II. 18892/2A
821 08 Bratislava
Slovensko
IČO: 46 245 332
DIČ: 20 23 311 785

Česká republika

HRQ CZ s. r. o.
náměstí I. P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha
Česká republika
IČO: 24 22 28 79