Štruktúra skupiny

Naše divízie sú zamerané na potreby klienta a vzájomnou spoluprácou poskytujeme služby šité na mieru.


  • Divízia TEMPORARY / personálny leasing a outsourcing
  • Divízia RECRUITMENT / odborný výber zamestnancov, direct search, assessment centrum, testing
  • Divízia SERVICES / outsourcing HR, outsourcing miezd, HR poradenstvo, audity, education
  • Divízia EXCHANGE / dovoz pracovnej sily zo zahraničia