Výhody

  • Flexibilita

  • Úspora času a energie pri administratíve súvisiacej so zamestnaním

  • Krátkodobé zabezpečenie zamestnancov pri sezónnych prácach nárazových alebo časovo ohraničených projektoch, pri pracovnej neschopnosti, materskej dovolenke a pod.

  • Záruka vysokej kvality uchádzačov

  • Konkurencieschopné ceny

  • Koordinátor, ktorý koordinuje činnosť dočasne pridelených a kmeňových zamestnancov, zároveň asistuje pri administratíve, ubytovaní a doprave