Motivačný list

by mal obsahovať, čo je pre uchádzača o prácu motivujúce, prečo chce pracovať na danej pozícii, prípadne prečo chce pracovať pre danú spoločnosť. Vyjadrenie ale nesmie byť príliš dlhé. Čitateľa musí list zaujať.

Oslovenie: Ak sa v pracovnej ponuke nachádza kontaktná osoba, začnite list jej oslovením. Ideálne je "Vážený / á pán / i Novák 

Reagujem na pracovnú ponuku Obchodného zástupcu pre spoločnosť... 

Vyjadrenie záujmu: Uveďte, o akú pozíciu v danej spoločnosti máte záujem a prečo. Zaujíma Vás dané odvetvie? Zaujala Vás náplň práce? A prečo? Poznáte túto firmu a chcete pre ňu pracovať? Vyjadrenie a zdôvodnenie záujmu o pozíciu by malo byť stručné a výstižné.

Motivácia: Možno Vás prekvapí, že nejde len o tú Vašu. Rovnako dôležité, ako oboznámiť adresáta s Vašou motiváciou, je podnietiť jeho záujem o osobné stretnutie. Vašu motiváciu najlepšie vyjadríte tým, čo je pre Vás v práci dôležité a je v súlade s popisom danej pozícii. Poukázaním na súlad medzi uvedenými požiadavkami a Vašimi skúsenosťami, schopnosťami a predpokladmi, budete čitateľa svojho textu motivovať k tomu, aby Vás pozval na pracovný pohovor.

Výzva na prečítanie životopisu: Teraz už len čitateľa nasmerovať k životopisu. Odkážte ho na dokument v prílohe, v ktorej by sa mal Váš profesijný životopis nachádzať. 

Výzva na kontaktovanie: Vyhnite sa vyhlásením typu "verím, že som vhodným uchádzačom" alebo "považujem sa za vhodného kandidáta". Radšej vyzvite zamestnávateľa k priamemu kontaktu. Napríklad: "Na Vaše otázky rád/a odpoviem na osobnom pohovore" alebo "Neváhajte ma kontaktovať telefonicky“...