Rady a tipy

Ako uspieť

Obľúbenosť (u zamestnávateľov) skupinových výberových metód je daná predovšetkým ich objektivitou a schopnosťou získať čo najviac informácií o kandidátoch. Program býva spravidla zložený z rôznych metód, kedy kandidátom nemusí byť vždy úplne jasné, aká oblasť ich osobnostných alebo profesijných predpokladov je hodnotená. Ak chceme zvýšiť svoje šance že uspejeme, je dobré si dopredu urobiť nasledujúce prípravu:

  1. Pripravte sa a zistite si o spoločnosti aj pozícii čo najviac informácií. Zvýšite tak svoje šance na úspech.

  2. Buďte aktívny, presadzujte sa, ale nie za každú cenu.

  3. Správajte sa prirodzene, nehrajte si na niekoho iného, ale nebojte sa na seba upozorniť dobrým nápadom. Základom úspechu je vyzdvihnutie pozitívnych stránok a predností.

  4. Buďte dochvíľni a dobre sa na AC vyspite. Na nič sa nehrajte. Buďte sami sebou. Otvorenosť, ústretovosť a dobrá nálada je základ úspechu. Vždy záleží na tom, akého človeka firma hľadá. To znamená, že nie vždy vyhráva ten, kto je viac priebojný, alebo najrýchlejšie vyplnil test. Účasť na AC je vynikajúca skúsenosť, pri ktorej človek spozná seba samého a svoje silné i slabé stránky. Nenahraditeľnou skúsenosťou je tiež osobné porovnanie s ostatnými kandidátmi.