Životopis

Má mať maximálne dve strany, takže personalista ho preskenuje očami už za pár sekúnd. Rozdelenie na logické celky mu pomôže zorientovať sa vo Vašom živote a odpovie mu, či sa s Vami bude ďalej zaoberať.

1. Osobné a kontaktné údaje

Základnými údajmi sú adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Dajte si pozor, aký e-mail uvediete, štandardný e-mail by mal byť v tvare meno.priezvisko (pozn. nevhodné: meno@nazovfirmy.sk). Ak to zamestnávateľ vyslovene neuvádza, nemusíte prikladať svoju fotografiu, ak ju však prikladáte, mala by to byť fotografia ako na občiansky preukaz alebo na pas (nie selfie)

2. Vzdelanie, vzdelávacie kurzy, zahraničné študijné programy

To, kam ste chodili na základnú školu, skutočne nikoho zaujímať nebude. Treba začať z úplne opačného konca – od najvyššie ukončeného vzdelania. Nepíšte len kde a kedy ste študovali, ale aj študijný odbor/špecializáciu a spôsob ukončenia štúdia (kľudne pripíšte aj témy Vašich záverečných prác)

3. Pracovné skúsenosti

Podobne ako pri časti o vzdelaní, nepíšte len stručne, kde ste pracovali. Pripojte aj popis pracovnej činnosti, ktorý pomôže personalistovi pochopiť, aký typ práce dokážete vykonávať. Aj nižšia pozícia Vám môže pomôcť, pokiaľ sa môžete pochváliť skúsenosťami zo zodpovednej práce. Začnite posledným zamestnaním a pokračujte k tomu najstaršiemu. Dajte si pozor, aby Vám nevznikli biele miesta, napr. čas strávený na úrade práce napíšte diplomaticky ako aktívne hľadanie zamestnania, nezabudnite ani na materskú dovolenku.

4. Jazykové znalosti

Poznáme 2 úrovne:

  • 1.pasívne, slovom a písmom, aktívne
  • 2.základy, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Pokiaľ potenciálny zamestnávateľ v inzeráte uvádza nutnosť ovládať konkrétny jazyk, nemá význam zasielať mu životopis, ak týmto jazykom nehovoríte.

5. Záujmy

Či vo voľnom čase korčuľujete, chodíte do kina alebo radi nakupujete, sa môže zdať málo podstatné. Spomenúť záujmy nie je povinné, ale personalistom môže táto informácia pomôcť vytvoriť si o Vás obraz: či ste skôr samotár alebo spoločenský typ a ďalšie črty. Určite nepíšte, ak holdujete adrenalínovým športom alebo hazardným hrám. Namiesto toho sa sústreďte na Vaše dobrovoľnícke aktivity, členstvo v organizáciách a kluboch.

Vyzdvihnite kladné stránky, nikdy nespomínajte tie záporné.

Ak prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac Vašim vlastnostiam priamo v ňom.

6. Referencie

Referencie sú to najcennejšie, čo môžete mať. Niekedy práve ony majú najväčší vplyv na Vaše prijatie do zamestnanie. V tejto časti životopisu umiestnite kontakty na Vašich predošlých zamestnávateľov, ktorí sú ochotní o Vás povedať pár dobrých slov. Je len na potenciálnom zamestnávateľovi, či tieto kontakty využije a spýta sa na Vás.

7. Záver životopisu

Na koniec je už potrebné udať len dátum vyhotovenia (vždy aktuálny), miesto a v prípade tlačenej verzie vlastnoručný podpis. V prípade mailu stačí napísať svoje meno.

Rada 5P

  • Priehľadne
  • Pozitívne
  • Príťažlivo
  • Profesionálne
  • Presne