Služby

Naše riešenia = Váš úspech

Temporary

Dočasné pridelenie a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spojená s vyhľadaním vhodných zamestnancov alebo prevzatím už existujúceho stavu.

 • Vyhľadávanie
 • Výber
 • Školenie
Recruitment

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície špecialistov, nižší, stredný a top management.

 • Vyhľadávanie a oslovovanie
 • Selekcia
 • Testovanie
Exchange

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlenských krajín EÚ ako sú Vietnam, Ukrajina, India.

 • výber pracovníkov podľa kritérií zamestnávateľa
 • nízka fluktuácia zamestnancov
 • poskytnutá garancia
Services

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže.

 • vedenie mzdovej agendy
 • zákonom predpísané hlásenia súvisiace so spracovaním miezd
 • ročné zúčtovanie zrážkovej dane a dane zo závislej činnosti