Všechny služby

Mzdy, personalistika a poradenství

Mzdy, personalistika a poradenství

Zpracování mezd a práce s lidskými zdroji vyžadují komplexní péči a výjimečné znalosti z pohledu dodržování neustále se měnící legislativy a administrativní zátěže.

Divize Services pro klienty zabezpečuje vysoce specializované činnosti v personálních a mzdových otázkách a poskytuje činnost externí personální a mzdové účetní kanceláře.

Našim klientům poskytujeme

  • Vedení mzdové agendy
  • Měsíční správu mezd
  • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • Roční zúčtování mezd
  • Zákonem předepsaná hlášení související se zpracováním mezd
  • Vypracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance
  • Roční zúčtování srážkové daně a daně za závislé činnosti

Dále nabízíme

  • Personální audity
  • Průzkum trhu a spokojenosti zaměstnanců
  • Školení a tréninky

Výsledkem divize Service je nezávislé posouzení prostředí klienta, návrhy na úpravy a jejich realizace a systematická činnost v oblasti personálních a mzdových úloh.

Další služby

Temporary

Dočasné přidělení a outsourcing

Tato divize zbavuje klientů starosti o zaměstnance v administrativní, právní a mzdové rovině. Služba je spojena s vyhle...

Více o službě
Recruitment

Výběr a vyhledávání kandidátů

Tato divize se specializuje na vyhledání a výběr vhodných kandidátů na různé typy pozic, od administrativních pozic, specialistů,...

Více o službě
Exchange

Zaměstnanci z třetích zemí

Tato divize působí na trhu od roku 2016 a specializuje se na dovoz kvalifikované pracovní síly z členských, ale i nečlenských zem...

Více o službě