Všetky služby

Employees from third countries

Employees from third countries

This division operates since 2016 and specializes in provision of qualified workers from EU and Non EU countries, such as Vietnam, Ukraine and India.

Proces dovozu pracovnej sily zahŕňa

 • predvýber vhodných kandidátov – konečné slovo má klient, ktorý sa môže zúčastniť pohovorov v danej krajine odkiaľ ľudia pochádzajú,
 • nábor a výber zamestnancov robíme v spolupráci so štátnymi ( špeciálne stredné školy, univerzity ) i neštátnymi organizáciami,
 • prípravu dokumentov potrebných na podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania,
 • zabezpečenie termínov na zastupiteľských úradoch alebo priamo na cudzineckej polícii,
 • po schválení pobytu zabezpečenie dopravy priamo ku klientovi, kde sa už stáva jeho kmeňovým zamestnancom.

V priebehu  zamestnania a pobytu zamestnancov (ZC) z „tretích“ krajín zabezpečujeme

 • poradenstva pre klienta,
 • úzku spoluprácu s Cudzineckou políciou, IP, ÚPSVaR a klientom pri kontrolách ZC,
 • právne poradenstvo pre ZC (zmena ubytovania a pod.),
 • vzdelávanie a výučbu slovenského jazyka pre ZC (podľa požiadaviek klienta),
 • adaptačný proces a „cross culture“ tréning pre ZC a klienta,
 • odhlasovanie ZC pri skončení pracovného pomeru na príslušnom Oddelení cudzineckej polície SR a následný transport ZC zo Slovenska do krajiny pôvodu,
 • koordinácia a zabezpečenie tlmočenia ZC v prípade potreby.

Každý vybraný kandidát absolvuje ešte pred odchodom ku klientovi školenie. Toto školenie vieme v prípade potreby klienta ušiť na mieru.

Všetky nastavené procesy v oblasti sprostredkovania zamestnancov sú v súlade s platnou legislatívou a za podpory jednotlivých rezortov (MPSVaR, MV, MZV a EÚ) a zastupiteľských úradov SR, ktoré do nej vstupujú.

Other services

Temporary

Temporary assignment and outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spoje...

Show more
Recruitment

Sourcing and screening the candidates

This division specializes in sourcing and recruiting suitable candidates for variety of vacancies, from administrative vacancies,...

Show more
Services

Payroll, HR and consulting

Payroll services and HR demands thorough care and deep knowledge in view of compliance with constantly changing legislation and r...

Show more